Khi Gió Lại Nổi - Where the Wind Blows (2023)

Khi Gió Lại Nổi - Where the Wind Blows (2023)
Tên phim
Khi Gió Lại Nổi
Tiếng anh
Where the Wind Blows
Đạo diễn
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2023

Giới thiệu phim

Phim Khi Gió Lại Nổi - Where the Wind Blows - Full HD Trung Quốc 2023 chuyện phim mô tả toàn cảnh xã hội Hong Kong thập niên 1960 - 1970, từ hưng thịnh đến suy tàn, xoay quanh tứ đại cảnh sát Trung Quốc: Lôi Lạc, Nhan Hùng, Hàn Sâm và Lâm Cảng.Trong phim, bốn cảnh sát trưởng Trung Quốc do Quách Phú Thành vai Lôi Lạc, Lương Triều Vỹ vai Lam Cang, Đàm Diệu Văn vai Hàn Sâm và Châu Văn Kiện vai Nhan Hùng.


Đóng QC[x]