Bảy Kiếp May Mắn - Love You Seven Times (2023)

Tên phim
Bảy Kiếp May Mắn
Tiếng anh
Love You Seven Times
Quốc gia
Chất lượng
Phát hành
2023

Giới thiệu phim

Phim 7  Kiếp may mắn với Nội dung chính nói về chuyện tình cảm lãng mạng của cặp đôi nữ chính đã trãi qua nhiểu kiếp nạn khó khăn Vân Tường là tì nữ trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ Nguyệt Lão còn Sơ Không là tiên quân cai quản tháng đầu tiên của năm. Hai người vừa gặp mặt đã nhận mặt kẻ thù không đội trời chung, cãi lộn đến mức mớ tơ hồng đã rối nay còn rối tung. Cả hai bị Nguyệt lão phạt lịch kiếp xuống trần, trải qua đủ 7 lần tình kiếp mới được trở về tiên giới. Và những câu chuyện thú vị bắt đầu xảy ra từ đây.


Đóng QC[x]